O nas

Mateja – jesteś u siebie!
W II Liceum Ogólnokształcącym im Jana Matejki stawiamy na profesjonalizm i wysoką jakość kształcenia przy równoczesnej dbałości o wszechstronny rozwój młodzieży. Nasi uczniowie mogą poszczycić się licznymi osiągnięciami zarówno naukowymi, sportowymi, jak i artystycznymi.
Absolwenci Matei to ludzie znający swoje mocne strony, gotowi zmieniać świat, twórczy, otwarci na potrzeby innego człowieka. Są ludźmi zorientowanymi na sukces. Wielu absolwentów odwiedza liceum, nawet po wielu latach, chcąc podzielić się z byłym wychowawcą i nauczycielem swoimi osiągnięciami, czy też zwyczajnie podziękować lub powspominać “stare”, szkolne czasy.

Absolwenci Matei potrafią:

 • znaleźć się w rzeczywistości XXI w.
 • posługiwać się językami obcymi
 • korzystać z nowoczesnych technologii informacyjnych
 • wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce
 • wyrażać swoje opinie i bronić swoich racji
 • przestrzegać zasad tolerancji
 • przestrzegać zasad dobrych obyczajów i kultury

Zapewniamy przyjazną atmosferę, codzienną życzliwość i zrozumienie oraz fachową pomoc w trudnych chwilach. Nieustannie rozwijamy kompetencje kluczowe.


Jesteśmy szkołą, 
którą uczniowie lubią, ponieważ mają w niej prawo do:

 • właściwie dobranego programu nauczania
 • przyjaznego traktowania
 • wychowania nie narzucającego światopoglądu
 • sprawiedliwej oceny wiedzy i umiejętności
 • poszanowania godności
 • współdecydowania o życiu szkoły
 • informacji o swoich prawach
 • ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy

Swoje działania opieramy na takich wartościach jak: prawda, dobro, wolność, mądrość oraz poczucie własnej godności.

Wspieramy partnerską współpracę między uczniami a pracownikami, między rodzicami a szkołą.

Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych, oryginalności i kreatywności myślenia.

Zapewniamy równość szans i sprawiedliwość społeczną.

Prowadzimy szeroki zakres działań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia. Pomagamy wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów.

Pielęgnujemy umiejętność dzielenia się emocjami, uwrażliwiamy na uczucia innych ludzi.

MATEJA – szkoła nowoczesna, atrakcyjna i bezpieczna!

medal_WOŚP
Medal i podziękowania dla sztabu WOŚP przy Matei na 25-lecie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zapewniamy NOWOCZESNE metody nauczania:

 • projekty i innowacje
 • wykorzystywanie technologii informacyjnych w nauczaniu większości przedmiotów
 • oprogramowanie multimedialne do interaktywnej nauki przedmiotów
 • przedmioty maturalne prowadzone przez egzaminatorów OKE
 • zajęcia prowadzone przez obcokrajowców
 • warsztaty i wykłady prowadzone przez pracowników naukowych

Zapewniamy NOWOCZESNE wyposażenie:

 • tablice interaktywne i projektory w klasopracowniach
 • centrum multimedialne
 • 2 pracownie komputerowe
 • zinformatyzowany sekretariat i organizacja szkoły
 • e-dziennik (bądź na bieżąco ze swoimi ocenami!)
 • skomputeryzowany katalog biblioteki
 • dostęp do Internetu, także za pośrednictwem bezprzewodowej sieci Wi-Fi
 • radiowęzeł
 • dla osób niepełnosprawnych także podjazd dla wózków i schodołaz

Nasza TRADYCJA – Dzień Patrona, aukcja i największy w Siemianowicach sztab WOŚP (który z roku na rok bije kolejne rekordy w zbiórce pieniędzy!), wolontariat, Dzień Maturzysty, studniówka, Dzień Europejski, wyjazdy do parków narodowych, kontakty międzynarodowe, wymiana młodzieży, plenery malarskie …Wykształciliśmy już wielu prawników, polityków, dziennikarzy, filologów, nauczycieli, sportowców, socjologów, lekarzy, biologów, przedsiębiorców i innych.

Skip to content