Mateja – szkoła, która się wyróżnia

Wysoka jakość pracy to warunki nauczania (bezpieczeństwo, warunki lokalowe, wyposażenie), nowoczesność rozwiązań i metod nauczania, atrakcyjność zajęć, sprawna organizacja, działalność zgodna z przepisami, wysoki poziom realizacji zadań.

mgr Katarzyna Sztyler
Dyrektor II LO im. Jana Matejki

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich jest szkołą, która od lat pracuje na swą markę: szkoły nowoczesnej, atrakcyjnej i bezpiecznej, szkoły, w której się wiele dzieje i trzeba się uczyć, akcentującej kształcenie humanistyczne, artystyczne, przyrodnicze i językowe. Szkoły posiadającej bogate doświadczenie
w kontaktach międzynarodowych oraz w realizacji projektów unijnych. Szkoły otwartej na nowości i zmiany. Szkoły dostrzegającej potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami.

Co nas wyróżnia? WSZYSTKO!

Wspaniali ludzie, którym się chce, którzy lubią swoją pracę i młodzież, traktują pracę w szkole jako sposób na realizację swych pasji
i zainteresowań, którymi chętnie się dzielą z uczniami. Mamy bardzo dobre warunki nauki i pracy. Podmioty tworzące szkołę dbają o przyjazną atmosferę tj. dobry klimat szkoły, wzajemne wsparcie i indywidualne kontakty. Dla nas EDUKACJA to RELACJA! Mamy swoje wieloletnie tradycje i ceremoniał, sztandar szkoły i logo. Od wielu lat jesteśmy szkołą bez dzwonków, na przerwach relaksuje nas muzyka, a nierzadko, króciutkie zajęcia tematyczne. Współpracujemy z wieloma podmiotami: uczelniami wyższymi, z placówkami oświatowymi, z różnymi instytucjami. Mamy bogatą historię współpracy międzynarodowej: AIESEC, ERASMUS+, Rota, Comenius, Sokrates, ponad 20 – letnia wymiana młodzieży ze szkołą w Niemczech. Tworzymy i wdrażamy innowacje pedagogiczne. Nasz wolontariat jest wyjątkowy, zarówno pod względem liczby podejmowanych działań, jak i liczby uczestniczących w akcjach wolontariuszy.

Działalność ekologiczna, prozdrowotna i ratownicza, debaty oksfordzkie i edukacja medialna, bardzo dobre wyniki maturalne z języka polskiego, liczne happeningi i działalność Teatru Niedużego z autorskimi od początku do końca produkcjami, w kilku językach… to wszystko i wiele więcej w Matei!

Konkretnie

Nasze tytuły, certyfikaty i największe osiągnięcia

 • Zdobycie tytułu Szkoły z klasą – 01.10.2004 r.
 • Zdobycie nagrody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Eko Aktywni– Zielony Czek „za wieloletnie kształtowanie idei szacunku do środowiska przyrodniczego wśród dzieci i młodzieży” –  24.10.2008 r.
 • Zdobycie nagrody II stopnia w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Gazetę Wyborczą i Międzynarodowe Targi Poznańskie, nagrodą był udział w Młodzieżowym Szczycie Klimatycznym w Poznaniu – 28.10.2008 r.
 • Zdobycie nagrody II stopnia w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Gazetę Wyborczą i Międzynarodowe Targi Poznańskie, nagrodą był udział w Młodzieżowym Szczycie Klimatycznym w Poznaniu – 26.11.2009 r.
 • Zdobycie tytułu Szkoły bez przemocy – 25.06.2010 r.
 • Zdobycie tytułu Laureata Konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Katowicach Eko Aktywni 2010 –  07.10.2010r.
 • Nominacja do Finału XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Patronatem Prezydenta RP – 09.12.2010 r.
 • Zajęcie I miejsca w IX Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej
  dla Szkolnych Klubów Europejskich organizowanym przez Pracownię Edukacji Regionalnej i Europejskiej Pałacu Młodzieży w Katowicach – 10.03.2011 r.
 • Zdobycie tytułu Laureata wKonkursie wojewódzkim: „Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo – wychowawczych woj. śląskiego w roku szkolnym 2010/2011”. Organizator konkursu: Fundacja Ekologiczna Silesia – 16.12.2011 r.
 • Zdobycie wyróżnienia w konkursie wojewódzkim: „Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo – wychowawczych województwa śląskiego w roku szkolnym 2011/2012” – grudzień 2012 r.
 • Zdobycie tytułu Laureata, w Kategorii Promotor Ekologii, XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – 10.02.2012 r.
 • Zdobycie drugiej nagrody w konkursie wojewódzkim: „Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo-wychowawczych województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013” – czerwiec 2013 r.
 • Zdobycie tytułu Laureata XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” – przedłużenie znaku w Kategorii Promotor Ekologii 11 grudnia 2013 r.
 • Zdobycie tytułu Szkoły Nowych Technologii – 2012 r.
 • Zdobycie tytułu Szkoły z klasą 2.0.
 • Zdobycie Certyfikatu Bezpieczna szkoła, Bezpieczny Uczeń – maj 2012 r.
 • Zdobycie Certyfikatu Szkoły Promującej Uzdolnienia – 08.06.2016 r.
 • Zdobycie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie – 27.10.2017 r.
 • Medal WOŚP  – 2017 r.
 • wyróżnienie Główną Nagrodą za działania szkolnego wolontariatu na rzecz sportu
  i kultury w mieście
  Siemianowicka Gala Barwy Wolontariatu 30.11.2016 r.
 • wyróżnienie Główną Nagrodą za działania szkolnego Klubu Wolontariusza Siemianowicka Gala  Barwy wolontariatu 05.12.2017 r.
 • Nominacja do tytułu Finalisty w ogólnopolskim konkursie o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji. Konkurs objęty był patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej
  i Ministerstwa Cyfryzacji. – 24.11.2017 r.
 • Odznaczenie II LO Złotą Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego – 12.04.2018 r.
 • Zdobycie Certyfikatu Szkoły Odkrywców Talentów – sierpień 2018 r.

Jakość nauczania bez kompromisów.

Dbamy o jakość pracy szkoły oraz stałe podnoszenie poziomu dydaktycznego i wychowawczego. Celem naszych oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych jest stały rozwój uczniów, wzmacnianie oraz budowanie poczucia własnej wartości w uczniach, co w przyszłości ułatwi im radzenie sobie z wyzwaniami codziennego życia. Zwiększanie umiejętności młodzieży w radzeniu sobie ze stresem oraz wyrażaniem emocji.

Rozwój ucznia to nie tylko praca dydaktyczno – wychowawcza na lekcjach, bardzo dużą wagę mają organizowane przez nauczycieli zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje młodzieży, dlatego poszukujemy, odkrywamy i rozwijamy talenty uczniów w różnych dziedzinach, odkrywamy i szlifujemy diamenty, staramy się efektywnie kierować rozwojem uczniów oraz inspirować ich do odkrywania mocnych stron. Dobrym momentem „ujawniania się” przeróżnych zdolności i talentów jest obchodzony każdego roku Dzień Patrona, na który wszystkie klasy przygotowują swój autorski występ. Od wielu lat działa w szkole Teatr Nieduży, który przygotowuje własne w pełni autorskie przedstawienia (scenariusz, muzyka, dekoracje, stroje). Nowością, kilkuletnią, są organizowane przez szkołę Wieczorki poetyckie, podczas których młodzież i niektórzy nauczyciele recytują utwory znanych twórców, jak i własne produkcje. Promujemy działalność edukacyjną i wychowawczą szkoły, nauczyciele i uczniowie piszą artykuły do prasy, korzystamy z najnowszych mediów, przywiązujemy bardzo dużą wagę do promocji osiągnięć.

Nasi uczniowie osiągają dobre wyniki w nauce, zajmują czołowe miejsca w konkursach i zawodach sportowych.

Na bieżąco pracujemy nad rozwijaniem kompetencji kluczowych u uczniów: organizujemy liczne konkursy, akademie okolicznościowe, imprezy tematyczne, warsztaty oraz lekcje z wolontariuszami z różnych krajów, pracujemy metodą projektu, rozwijamy kompetencje społeczne, z ogromnym rozmachem realizujemy działalność wolontariatu, uczniowie realizują się w Samorządzie Uczniowskim oraz w Młodzieżowej Radzie Miasta, biorą udział w licznych debatach oksfordzkich, rozwijamy kreatywność,przedsiębiorczość i świadomość kulturalną – w trakcie wycieczek, rajdów, wymiany zagranicznej, projektów międzynarodowych (kiedyś Sokrates, potem Comenius, obecnie Erasmus+), happeningów, kiermaszy i wyjść do kina, teatru, filharmonii, lekcji muzealnych i w terenie (galerie, parki narodowe, miejsca ważne historycznie, miejsca związane z twórczością znanych postaci itp.).

Bardzo istotnym punktem naszej działalności jest przygotowanie młodzieży do egzaminów zewnętrznych oraz organizacja egzaminów w sposób zgodny z przepisami i bez zakłóceń.

Nauczyciele wszystkich przedmiotów maturalnych to certyfikowani egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich udało się w ciągu ostatnich lat utrzymać wysoki poziom zdawalności matur i równocześnie systematycznie poprawiać wyniki egzaminu maturalnego.

201120122013201420152016201720182019
zdało maturę w I terminie (maj)71,90%76,31%84,62%80,60%78,90%80,60%91,17%80,00%70,73%
zdało maturę po poprawkach (sierpień)87,70%86,84%92,30%93,10%92,30%88,88%94,12%88,90%80,5%
zdawalność matury na Śląsku86,24%94,00%88,15%80,00%81,00%83,78%83,00%84,50%91,00%

W 2018 roku zdawalność egzaminu maturalnego w II LO 80,00% była nieznacznie niższa od średniej zdawalności dla LO zarówno w kraju – 85,30%, jak i na Śląsku – 84,5%, natomiast znacznie przewyższała zdawalność dla LO w Siemianowicach Śląskich – 66,04%. W 2016 i 2017 średnia zdawalność II LO jest najwyższa wśród liceów ogólnokształcących w Siemianowicach Śląskich, a biorąc pod uwagę liczbę absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w 2018 r. w poszczególnych szkołach, II LO im. Jana Matejki również wypada najlepiej.

201120122013201420152016201720182019liczba zdających w 2019 r.
II LO im. Jana Matejki71,9%76,31%84,6%80,6%78,9%80,6%91,17%80,0%70,7%41 osób
I LO im. Śniadeckiego75,6%81,1%86,3%55,0%46,2%64,3%33,0%85,7%60,0%5 osób
III LO Meritum80,4%83,7%79,6%93,1%90,2%78,1%87,5%83,3%73,7%19 osób
V LO w ZSS48,3%79,3%86,2%42,1%64,3%b/d75,0%38,1%b/db/d
Liceum katolickie88,9%b/d100%83,3%81,8%80,0%50,0%83,3%83,3%18 osób

źródło: oke.jaworzno.pl

Efektywni w nauczaniu

Wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD)

Dobrą miarą postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole jest metoda edukacyjnej wartości dodanej, czyli zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania.

Graficzne przedstawienie trzyletniego wskaźnika EWD:

Im bardziej w prawo przesunięta elipsa, tym wyższy wynik końcowy uzyskała szkoła – wynik egzaminu maturalnego osiągnięty w trzech ostatnich edycjach egzaminu.

Im bardziej elipsa przesunięta do góry, tym większa efektywność nauczania w zakresie danego przedmiotu charakteryzuje szkołę.

Trzyletnie EWD dla lat 2010-2012 obrazuje efektywność pracy szkoły od roku 2007 do roku 2012 czyli obraz pracy szkoły w sześcioletnim okresie. Na poniższych wykresach widać, rosnącą efektywność nauczania języka polskiego jak i wysokość wyników maturalnych z języka polskiego w II LO im. Jana Matejki w zestawieniu z wybranymi szkołami z Siemianowic Śląskich i miast ościennych na przestrzeni od 2010 roku (ostatni wykres) w okresach trzyletnich do 2016-2018 – drugi wykres

Wskaźnik język polski dla lat: 2017-2019. Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.

źródło: cke.gov.pl
źródło: cke.gov.pl
źródło: cke.gov.pl
źródło: cke.gov.pl

Osiągnięcia uczniów

„Nie jest ważne, abyś był lepszy od innych,
ważne jest, abyś był lepszy od samego siebie
z dnia wczorajszego.”

M. Gandhi

O jakości kształcenia świadczą wyniki nauczania i wyniki na egzaminach zewnętrznych, jak i to, że szkoła poprzez swoje działania stara się rozwijać każdego ucznia stwarzając mu możliwości odkrywania i wzmacniania mocnych stron, czyli w szkole wiele się dzieje tak, by każdy uczeń mógł odnaleźć się i/lub rozwinąć w jakiejś dziedzinie.

Nasi Stypendyści:

 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok 2019/2020 – Nowak Zuzanna z kl. 1bl– 5,65
 2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok 2018/2019 – Ziętal Joanna z kl. 3bl– 5,56
 3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok 2017/2018 – Ziętal Joanna z kl. 2bl– 5,47
 • Lista uczniów zgłoszonych we wrześniu 2019 r. do stypendium Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie (za rok szkolny 2018/2019) na podstawie Uchwały nr 646/2018 RM z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie miasta Siemianowice Śląskie – warunek: laureat lub finalista lub uzyskanie średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie mniejszej niż 5,00 – SP; 5,50 – Gim, 5,10 LO – 22 osoby:

Klasa 1b

 1. Sienkiewicz Karolina śr. 5,5
 2. Szyłejko Wiktoria śr. 5,66
 3. Zdanowska Alicja śr. 5,61

Klasa 1c

 1. Stosur Marta śr. 5.5
 2. Zinkowicz Martyna śr. 5,66

Klasa 1cl

 1. Kaczmarczyk Sandra śr. 5,5
 2. Pawłowska Nicola śr. 5,5

Klasa 2al

 1. Dydak Wiktor śr. 5,27
 2. Golysz Joanna śr. 5,56
 3. Jan Anna śr. 5,13
 4. Jendrzejska Karolina śr. 5,44
 5. Jucha Tymoteusz śr. 5,44
 6. Krawieczek Szymon śr. 5,25
 7. Namysło Weronika śr. 5,44

Klasa 2bl

 1. Bartoszek Vanessa śr. 5,35
 2. Ludwig Zuzanna śr. 5,35
 3. Nowak Zuzanna śr. 5,65
 4. Sąsała Natalia śr. 5,24
 5. Rakowska Anna śr. 5,29

Klasa 2cl

 1. Sobczuk Filip śr. 5,47
 2. Soszka Monika śr. 5,56

Absolwenci

 1. Ziętal Joanna z kl. 3bl 2018/2019 śr. 5,41

 • Stypendium na podstawie Uchwały nr 282/2016 RM z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie miasta Siemianowice Śląskie – warunek uzyskanie: średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie mniejszej niż 5,35 w gimnazjum i 5,10 w liceum.

Za rok szkolny 2016/2017 – 4 uczennice z wymaganą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych:

Ziętal Joanna z kl. 2bl– 5,43

Dzierwa Ewelina z kl. 2bl– 5,12

Hrybik Zofia z kl. 1bl– 5,35  

oraz uczennica Gimnazjum Soszka Monika z kl. 2bg– 5,46.

 • Stypendyści Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na podstawi Uchwały nr 646/2018 RM Siemianowic Śląskich z dnia 30 sierpnia 2018 r. (za rok szkolny 2017/2018) 13 osób:

Klasa 1al

1. Golysz Joanna śr. 5,52

2. Jendrzejska Karolina śr. 5,52

3. Jucha Tymoteusz śr. 5,47

Klasa 1bl

4. Bartoszek Vanessa śr. 5,41

5. Ludwig Zuzanna śr. 5,64

6. Nowak Zuzanna śr. 5,82

7. Sąsała Natalia śr. 5,38

8.  Rakowska Anna śr. 5,53

Klasa 1cl

9. Soszka Monika śr. 5,7

Klasa 2al

10. Jonek Iga śr. 5,13

Klasa 2bl

11. Cepek Wiktoria śr. 5,19

12. Hrybik Zofia śr. 5,50

Klasa 3bl

13. Ziętal Joanna śr. 5,5

Największe osiągnięcia 2017/2018

 • październik 2017 r. – II miejsce reprezentacja chłopców, III miejsce reprezentacja dziewcząt w Mistrzostwach Siemianowic Śląskich w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
 • Siemianowickie Barwy Wolontariatu – I miejsce dla Klubu Wolontariatu działającego przy Zespole Szkół nr 3 w Siemianowicach Śląskich.
 • 30.11.2017r. Mikołaj Żądło, uczeń klasy 2al – I miejsce w konkursie: Firma na start organizowanym przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie przy współpracy
  z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach Śląskich oraz Radą Gospodarczą przy Prezydencie Miasta.
 • 26.11.2017r. podczas Kulturiady 2017 organizowanej przez ZSSPE, uczennica klasy 3al Aleksandra Ginter otrzymała wyróżnienie w kategorii poetyckiej (na konkurs wpłynęło ponad 50 prac), oraz jej młodsza koleżanka z gimnazjum – Monika Soszka otrzymała wyróżnienie w kategorii plastycznej.
 • 08.11.2017r. Mikołaj Żądło, uczeń klasy 2al – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie filmowym Nakręć się na czarne kropki zorganizowanym przez firmę “Termo Organika”
  z Krakowa.
 • 09.11.2017r. Monika Bilska, uczennica klasy 3al – II miejsce wVII edycji Konkursu Fotograficznego Pamiętamy pod patronatem Prezydenta Miasta Chorzów.
 • Zabytkomania 2017 – Ogólnopolski Konkurs Filmowy – Mikołaj Żądło 2al – I miejsce
 • 21.03.2018 r. w VII edycji wojewódzkiego konkursu: I ty możesz zostać ratownikiem organizowanego przez Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego. Zespół ratowniczy Mateja Rescue Team zdobył IV miejsce, jednego punktu zabrakło im do podium.
 • kwiecień 2018 r. Mikołaj Żądło, uczeń klasy 2al zdobył wyróżnienie  za produkcję: Znajdziesz ich pod wodą w ogólnopolskim przeglądzie dzieł młodych filmowców Unia Film Festival 2018 w Lublinie.
 • kwiecień 2018 r. Magdalena Toma, uczennica klasy 2al – zajęła II miejsce w XXVII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w  Żorach.
 • kwiecień 2018 r. w X Wojewódzkim Turnieju Artystycznym organizowanym
  w Gliwicach przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne uczniowie Matei zdobyli II miejsce w kategorii fotograficznej i trzy wyróżnienia (poezja i fotografia). W turnieju udział wzięło 137 uczestników z 32 szkół województwa śląskiego.
 • 27.04.2018 r. uczennica klasy III otrzymała Złoty Indeks WS Humanitas.
 • maj 2018 r. w XXV Tygodniu Ziemi – najbardziej prestiżowej śląskiej imprezie ekologicznej, uczennica klasy I zdobyła  II miejsce w konkursie na plakat „Dopóki Ziemia się kręci”.
 • 11 maja 2018 r. – I miejsce w Mistrzostwach Siemianowic Śląskich Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej Dziewcząt
 • Matejkowicz z Pasją – miejskie spotkanie autorskie z Betiną Fullbier absolwentką Matei
 • Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin Przełęcz Cup – Oliwia Jóźwiak 1bl –
  I miejsce w Kumite, II miejsce w Kate
 • Nikoletta Misterka, absolwentka II LO im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich – wywalczyła na ostatnich Młodzieżowych Mistrzostwach Polski – II miejsce w biegu 
  na 400 m
  . z czasem 53,83 s uzyskała tzw. minimum na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w biegu  na tym dystansie. Ponadto Nikola oraz Ewa Swoboda, Natalia Węglarz, Aleksandra Jóźwiak wygrały sztafetę 4×100 m.

Największe osiągnięcia I półrocza 2018/2019

 • Zdobycie Certyfikatu Szkoły Odkrywców Talentów – sierpień 2018 r. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie przyznał II Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Matejki tytuł “Szkoła Odkrywców Talentów.” Certyfikat ten stanowi wielkie wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania oraz wspierania zdolności i zainteresowań młodzieży.
 • 29.09.2018 Oliwia Jóźwiak zdobyła I miejsce w kumite, III miejsce w kata i zdobyła tytuł najlepszej zawodniczki turnieju w Ogólnopolskim Turnieju III UPER SILESIA CUP 2018 KARATE KYOKUSHIN.
 • Magda, Karina, Ola, Sandra oraz Paweł, uczniowie klas medialnych, dostali się do Wielkiego Finału Obłędnego Dyktanda w Warszawie.
 • Zespół Szkół nr 3 w Siemianowicach Śląskich znalazł się na liście /lp. 205/ wśród 417 polskich instytucji pełniących rolę partnerów w projektach zatwierdzonych do realizacji w ramach Akcji 2 – Partnerstwa Współpracy szkół w sektorze Edukacja Szkolna. Kraje partnerskie: Węgry, Hiszpania, Chorwacja, Włochy i Grecja. Numer projektu: 05 2018-1-HU01-KA229-047693_6 Tytuł projektu Erasmus +: Cultural Heritage Awareness for Netizen Communication in Europe. Dofinansowanie przyznane dla polskiej szkoły (EUR): 30 425,00 .
 • Zespół Szkół nr 3 w Siemianowicach Śląskich przystąpił do realizacji projektu: „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w partnerstwie z OŚWIATA i BIZNES sp.z o.o. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji kadry kierowniczej szkoły, w szczególności
  w zakresie wspomagania, ukierunkowanego na rozwój szkoły i kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. W szkole przeprowadzona została diagnoza potrzeb, które zostaną zrealizowane  przez zaplanowane działania prowadzone w ramach wspomagania 
  w wybranych obszarach.
 • XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – Zuzanna Ludwig z 1bl – II miejsce w szkole
 • XVII Olimpiada Znajomości Afryki: Zofia Hrybik z 2bl – kwalifikacja do etapu rejonowego
 • Olimpiada Wiedzy o Filmie – Mikołaj Żądło.
 • Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny “Obłędne Dyktando” – Karina Antczak,  Magdalena Bruch, Sandra Gradek, Aleksandra Brodkowicz, Paweł Cwienczek (finał w Warszawie).
 • Tak. Czytamogólnopolski konkurs na najlepszą recenzję: Weronika Namysło z 1al – VI miejsce
 • “Obiektywnie śląskie” – wojewódzki konkurs filmowo-fotograficzny – Mikołaj Żądło.
 • Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki. Uczestnicy: Konrad Krawczyński,  Dominik Jakubik, Jakub Matuła z klasy 3ag i Sylwia Drożdż z klasy 3bg.
 • Uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli też udział w ogólnopolskim projekcie „100 lat codzienności”,  który przygotowałem wspólnie z Fundacją „Szkoła z Klasą”.
 • Miejski Konkurs głośnego czytania “Przedwiośnia” S. Żeromskiego z okazji Narodowego Czytania: Nicole Solich z 2al, Paweł Cwienczek z 2al, Iga Gościniak z 3al,  Karol Krzysztofik z 3al, Mateusz Leszner z 3al, Mikołaj Żądło z 3al,  – I miejsce
 • Międzyszkolny Konkurs Recytacji Poezji “Polskie drogi” Nicole Solich z 2al – I miejsce
 • Międzyszkolny Konkurs Recytacji Poezji “Polskie drogi” Paweł Nowak z 3al – III miejsce
 • Międzyszkolny Konkurs Recytacji Poezji “Polskie drogi” Weronika Namysło z 1al – wyróżnienie
 • Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Niepodległa. Dodaj do ulubionych”: Tymoteusz Jucha – I miejsce
 • Konkurs „Krajobrazy anhedonii”, wyróżnienie dla Karoliny Deresińskiej z 3ag.
 • Siemianowicki Festiwal Piosenki „Jesień Wspomnień” Magdalena Toma z 3al wyróżnienie
 • Siemianowicki Festiwal Piosenki „Jesień Wspomnień” Klaudia Kania, Patryk Popielarz, Wojciech Smolarczyk Wyróżnienie w kategorii zespół
 • Konkurs recytatorski Dom Kultury Szopienice-Nikiszowiec – Nicol Solich, Weronika Namysło, Oliwia Goryl, Tymoteusz Jucha, Paweł Cwienczek.
 • Konkurs recytacji poezji Zbigniewa Herberta – Nicol Solich, Paweł Nowak
 • X Wszechstronny Konkurs Koneserów Polszczyzny – Magdalena Bruch, Monika Soszka.
 • 15 października podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Siemianowicach Śląskich 5 najbardziej zasłużonych nauczycieliZespołu Szkół nr 3: mgr Halina Kaim,
   mgr Beata Zaręba, mgr Justyna Maliszewska – Polgar, mgr Joanna Siwczyk,
  dr Kamil Paździor
  oraz dyrektor  mgr Katarzyna Sztyler uhonorowano Nagrodą Prezydenta Miasta.   
 • 17 października podczas wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej
  w Katowicach  316 zasłużonych pracowników oświaty zostało odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej,  71 nauczycieli  uhonorowano nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, a 92 nauczycieli otrzymało nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej. Wśród wyróżnionych  znalazła się pani Katarzyna Sztyler – dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Siemianowicach Śląskich.
 • Mistrzostwa Siemianowic Śląskich w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt
  i chłopców
  – 09.10.2018 r. – zajęcie III miejsca, drużyna dziewcząt w składzie: Martyna Buchman, Justyna Waluda 3b, Barbara Świtała, Oliwia Juźwiak, Wiktoria Knosała z 2b oraz Iga Lampa z 1a.
 • Mistrzostwa Siemianowic Śląskich Szkół Ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym – 22.10.2018 r. – zajęcie I miejsca, drużyna dziewcząt w składzie: Ewelina Dzierwa 3b, Wiktoria    Knosała 2b, zajęcia III miejsca, drużyna chłopców w składzie: Mateusz Jedynak 3a, Daniel Krzyżaniak 1c.
 • Mistrzostwa Siemianowic w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych –   31.10.2018  r. – zajęcie II miejsca (Zuzanna Rogocz, Weronika Grabowska, Angelika  Mitrenga 1b, Julia Kompała  1c, Barbara Świtała, Kinga Sikora, Wiktoria Knosała 2b,  Klaudia Piechaczek, Patrycja Przybylska 3a).
 • 8 grudnia w Szczecinku odbył się Puchar Polski w Karate Kyokushin. Do zawodów zakwalifikowało się około 500 zawodników w różnych kategoriach. Nasza Oliwia Jóźwiak na tych zawodach podsumowała pracę całego sezonu i zdobyła III miejsce w kumite
  w kategorii juniorki +60kg.
 • Ogólnopolski Turniej III Uper Silesia Cup 2018  Karate Kyokushin: Oliwia Jóźwiak – II miejsce w kumie
 • Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin – Mazury Cup: Oliwia Jóźwiak – I miejsce
  w kumite i II miejsce w kata
 • Mistrzostwa Siemianowic w Piłce Ręcznej chłopców i dziewcząt szkół  ponadgimnazjalnych 12.12.2018 r. – zajęcie I miejsca, drużyna chłopców w składzie: Wiktor Dydak 1a, Paweł Cwienczek, Sebastian Siejak 2a, Michał Pytel, Sebastian Szklarz 2b, Mateusz Jedynak 3a, Norbert Tomaszkiewicz, Sebastian Lanuszny, Damian Puszer 3b. Drużyna dziewcząt w składzie: Zuzanna Nowak z 1bl, Paulina Lasecka z 1bl, Karina Antczak z 2al – III miejsce w mieście
 • Mistrzostwa Siemianowic Śląskich Szkół Ponadgimnazjalnych w pływaniu – 16.01.2019r. – zajęcie I miejsca, sztafeta dziewcząt (Dorota Giluk, Klaudia Podolak 1a,           Barbara Świtała 2b, Wiktoria Pasieka – 3a, Aleksandra Floriańska, Justyna Waluda, Martyna Buchman), II miejsce sztafeta chłopców (Michał Pytel 2b, Krzysztof Wolny, Mateusz Jedynak 3a, Sebastian Lanuszny, Norbert Tomaszkiewicz, Patryk Popielarz, Jakub Fidurski, Damian Puszer 2b).

Podczas mistrzostw w pływaniu uczniowie II LO łącznie zdobyli 29 medali, w tym 16 złotych i 13 srebrnych.

 • Organizacja pracy sztabu XXVII Finału WOŚP (26.10.2018r.) – przygotowywanie papierowej i elektronicznej dokumentacji sztabu 2LO, nabór wolontariuszy do akcji.
  (190 wolontariuszy). Zebrana kwota: 56 455,15
Skip to content