mLegitymacja

Jako jedna z pierwszych szkół wprowadziliśmy mLegitymację

W roku szkolnym 2019/2020 uruchamiliśmy, wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, program mLegitymacja w naszej szkole. Oprócz pakietu G Suite od Google’a jest to kolejny innowacyjny projekt, którym nasza szkoła wyróżnia się na tle konkurencji.

mLegitymacja to legitymacja uczniowska w telefonie – w razie kontroli w środkach komunikacji publicznej czy podczas kupowania biletów w kinie nie trzeba będzie mieć przy sobie papierowej wersji legitymacji – wystarczy okazać mLegitymację w telefonie. Okres ważności mLegitymacji szkolnej będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej, z zastrzeżeniem jednakże, że przedłużenie ważności tradycyjnej legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji szkolnej.

mLegitymacja to legitymacja uczniowska w telefonie – w razie kontroli w środkach komunikacji publicznej czy podczas kupowania biletów w kinie nie trzeba będzie mieć przy sobie papierowej wersji legitymacji – wystarczy okazać mLegitymację w telefonie.

mLegitymacja szkolna będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna. Posiadacz legitymacji lub odpowiednio rodzic posiadacza niepełnoletniego będzie mógł zgłosić szkole konieczność unieważnienia mLegitymacji szkolnej w drodze wniosku. W przypadku stwierdzenia błędów lub omyłek mLegitymacja szkolna będzie ponownie wydawana.

Przeczytaj o mLegitymacji na stronie Ministerstwa Cyfryzacji

O mLegitymacji w naszej szkole przeczytasz też na naszej stronie głównej

Skip to content