Klasa psychologiczno-językowa

Lubisz ludzi? A czy wiesz, co ma wpływ na zachowanie człowieka? Interesujesz się psychologią? A może lubisz poznawać zagadki ludzkiego umysłu? Chcesz się doskonale  nauczyć angielskiego? Chciałbyś się zaangażować w projekty zagraniczne? A może po prostu lubisz podróżować? Jesteś osobą empatyczną i otwartą na drugiego człowieka? Jesteś gotowy do niesienia pomocy i wsparcia? Chcesz zrozumieć motywy ludzkiego postępowania w różnych sytuacjach życiowych? Ta klasa jest dla Ciebie!

Zapraszamy Cię do klasy psychologiczno – językowej!

OFERTA

 • Udział w warsztatach i wykładach tematycznych na uczelniach wyższych (UŚ, SWPS) – szansa poznania podstaw interesujących dziedzin nauki, ale też rozwinięcia własnych umiejętności interpersonalnych,
 • Zajęcia pogłębiające wiedzę o kulturze krajów europejskich,
 • Geografia turystyczna,
 • Organizacja warsztatów rozwijających kompetencje społeczne,
 • Udział w wymianie międzynarodowej,
 • Treningi kreatywności i umiejętności społecznych.

CEL

 • Wstępne przygotowanie do podejmowania w przyszłości wszelkich zawodów opartych na kontakcie interpersonalnym i świadczeniu pomocy,
 • Pomoc w zrozumieniu mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka, rozwinięcie empatii i wrażliwości na potrzeby innych.
 • Poszerzanie znajomości języków obcych i wiedzy na temat geografii oraz kultury państw europejskich jako podstawy uczestnictwa w społeczeństwie zjednoczonej Europy, wielu narodów i kultur,
 • Poszerzanie kompetencji językowych w celu łatwiejszego odnalezienia się na globalnym rynku pracy i partycypowania w dorobku intelektualnym ludzkości.

JEŻELI W PRZYSZŁOŚCI PLANUJESZ ZOSTAĆ NA PRZYKŁAD…

 • psychologiem,
 • tłumaczem,
 • filologiem,
 • językoznawcą
 • mediatorem,
 • negocjatorem,
 • pedagogiem,
 • animatorem,
 • specjalistą ds. zdrowia psychicznego,
 • socjologiem,
 • nauczycielem,
 • kuratorem sądowym,
 • asystentem osoby niepełnosprawnej,

Ta klasa jest właśnie dla Ciebie!

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
 • biologia
 • WOS
 • język angielski
DODATKOWO
 • innowacja pedagogiczna: psychologia
JĘZYKI OBCE
 • pierwszy język obowiązkowy:
  • j. angielski
 • drugi język obowiązkowy do wyboru:
  • j. włoski
  • j. niemiecki
  • j. hiszpański

Ważne

Wybór drugiego języka obcego: warunkiem utworzenia danej grupy językowej jest minimalna liczba chętnych uczniów zaakceptowana przez organ prowadzący. W przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych, uczniowie zostaną przydzieleni do grupy językowej zgodnie z drugim obowiązkowym językiem wykazanym na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.


OPIEKUNOWIE PROFILU

mgr Agata Budziak

mgr Beata ZarębaChcesz dowiedzieć się więcej?
Odwiedź dedykowaną stronę poświęconą projektom w naszej szkole: projekty.mateja.edu.pl

Sprawdź terminy związane z rekrutacją

Przeczytaj Regulamin Rekrutacji do naszej szkoły

Skip to content